Barış ve Demokrasi Partisi

Posts Tagged ‘kimyasal

BASINA VE KAMUOYUNA

31.10.2011

24 Ekim’den bu yana Malatya Devlet Hastanesi morgunda 24 kişiye ait cenazelerin bulunduğunun kamuoyuna yansıması üzerine BDP, İHD ve MEYADER’den oluşan heyet yapmış olduğu incelemeleri kamuoyu ile paylaşmıştır. Heyetin yaptığı açıklamada; tüm çabalarına rağmen yetkililerin kendilerine aydınlatıcı herhangi bir bilgi vermedikleri, getirilen cenazelerin silahsız olduğu anlaşılmaktadır. Cenazelere ait fotoğrafları gören heyet üyeleri ve aileler insanlık dışı bir manzara ile karşılaştıklarını ifade etmişler;  cenazelerin paramparça olduğunu,  ve yandığını da eklemişlerdir.

Cenazelerin basın ve yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna yansıdığı kadarıyla PKK militanlarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Gerek teşhiste bulunan aileler gerekse ilgili STK’lar tarafından yapılan açıklamalarda, yanık oldukları ve kurşun izi bulunmadığı belirtilmektedir.

Bu durum kimyasal silah kullanıldığı iddialarını güçlendirmektedir. İddialara rağmen basın yayın kuruluşlarının sessiz kalması Başbakanın talimatlarına ne kadar bağlı kaldıklarını da ortaya koymaktadır.

Yetkililer suskun, basın suskun, yargı suskun,..

Adeta yaşamını yitiren 24 insan değilmiş, Kimyasal silah kullanıldığı iddiası yokmuş gibi herkes suskun…

Bu uğursuz suskunluğun ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere hizmet ettiği bilinmelidir.

13 Ocak 1993 tarihinde imzaya açılarak 29 Nisan 1997 tarihinde yürürlüğe giren

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların imhası ile ilgili Sözleşme Türkiye tarafından 14 Ocak 1993’te imzalanmış ve 3 Mayıs 1997’de yürürlüğe girmiştir.

29 Nisan 1997’de yürürlüğe giren sözleşme ile kimyasal silahların kullanımı ve stoklanmasını tamamen yasaklamıştır.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin 1’inci maddesinde taraf devletlerin yükümlülükleri belirtilmiştir:

1. Bu Sözleşmeye taraf olan Devletlerden her biri, hangi koşullar altında  olursa olsun, hiçbir zaman:

(a) Kimyasal silah geliştirmemeyi, üretmemeyi, bir başka şekilde elde etmemeyi, stoklamamayı, elde tutmamayı ve doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan bir başkasına kimyasal silah devretmemeyi;

(b) Kimyasal silah kullanmamayı;

(c) Kimyasal silah kullanımı amacıyla herhangi bir askeri hazırlık içinde yer almamayı;

(d) Hiç kimseye, bu Sözleşme çerçevesinde bir Taraf Devlete yasaklanmış bulunan herhangi bir faaliyetle iştigal etmekte yardımcı olmamayı, bu yönde cesaret vermemeyi veya teşvik etmemeyi taahhüt eder.

2. Taraf Devletlerden her biri, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan veya yetki veya kontrol alanındaki herhangi bir yerde bulunan kimyasal silahları bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak imha etmeyi taahhüt eder.

3. Taraf Devletlerden her biri, bir başka Taraf Devletin topraklarında terketmiş oldugu bütün kimyasal silahları bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak imha etmeyi taahhüt eder.

4. Taraf Devletlerden her biri, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan veya yetki veya kontrol alanındaki herhangi bir yerde bulunan herhangi bir kimyasal silah üretim tesisini bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak imha etmeyi taahhüt eder.

5. Taraf Devletlerden her biri, toplumsal olayları denetim altında tutmakta kullanılan gereçleri bir savaş yöntemi olarak kullanmamayı taahhüt eder.

Sözleşmeye göre Türkiye üstlendiği sorumluluğun gereğini yapmak zorundadır.

Bu nedenle aşağıdaki hususlarda hükümet kamuoyunu aydınlatmaktan kaçamaz.

Kimyasal silah stoku var mıdır?

Son operasyonlarda kullanıldı mı?

Otopsi raporları neden gizlenmektedir?

Otopsi raporlarında ölüm sebebi nedir?

Kimyasal silah kullanıldığına ilişkin bulgular araştırılmış mıdır?

Kimyasal silah bulgularının tespiti için kriminal inceleme yapılmamış ise yapmak için neden beklenmektedir?

Av. Meral DANIŞ BEŞTAŞ

BDP Hukuk ve İnsan Haklarından

Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı

Reklamlar
Etiketler: ,

Reklamlar