Barış ve Demokrasi Partisi

Archive for the ‘Demokratik Özerklik’ Category

DTK Eş başkanı ve Van vekili Aysel Tuğluk’un 27 Temmuz’da Özgür Gündem’de çıkan yazısını yayınlıyoruz,

 

Batı Kürdistan’da demokratik özyönetim devrimi

Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi Ortadoğu’da tarihi bir süreçten geçiyoruz. Coğrafyamızda tarihin akışının hızlandığı anlara tanıklık ediyoruz. Tunus’ta işsizliğe ve kötü yaşam koşullarına isyan eden bir emekçinin 2010 yılının kasım ayında bedenini ateşe vermesiyle çaktığı kıvılcım, Afrika’nın kuzeyinden başlayıp tüm Ortadoğu’yu saran bir yangına dönüştü. Halkların demokrasi ve değişim isteği, çağımızın Nemrutlarını, Firavunlarını birer birer tarihin çöp tenekesine attı. Tunus, Mısır, Bahreyn, Yemen ve Libya’dan sonra devrimci dalga yaklaşık bir buçuk yıldır Suriye’yi sarsıyor. Emperyalizmin sanal sınırlarla müdahale ettiği Ortadoğu’da yüzyıl öncesinde olduğu gibi yine tarihi günler yaşanıyor. Ortadoğu siyasal coğrafyası yeniden şekilleniyor. Halkların özgürlük istemleri kuvveden fiile geçiyor. Halkların baharı olarak da adlandırılan isyan dalgası, Suriye’deki statükoyu da değiştiriyor. Yazının devamını oku »

Reklamlar

Evaluating the recent developments in Syria where clashes between Assad regime’s security forces and Western-supported armed groups have become severer and Kurds have taken the control of some regions, our co-chair Selahattin Demirtaş said that Syrian Kurds will make the decision on their future in this critical process and any decision to be made on Syrian Kurdistan should be respected by everyone and especially by the Turkish state. Yazının devamını oku »

Mersin Milletvekilimiz Ertuğrul Kürkçü’nün 14 Temmuz günü Amed İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan “Özgürlük İçin Demokratik Direniş” mitinginin yasaklanmasının ardından gelişen olayları değerlendirdiği yazısını paylaşıyoruz:

Bütün azınlık diktatörlükleri eninde sonunda çöker. Bir zamanlar istediği kadar geniş bir toplumsal onaya dayanmış olsun, mülk sahibi azınlığın hâkimiyetinin, sömürgeci zulmün zordan başka bir dayanağı kalmayınca çöküş de başlar. Ancak bu kritik sıçrama her zaman kolayca kavranamaz. Tarihsel bir bakış açısından yoksun olanların idraki sosyo-politik süreçle zahiren ilişkilenir. Görünüşten ötesine nüfuz edemez. Böyleleri egemenlik zenite ulaştığında tarihin durduğuna kanaat getirir, gücün parıltısının örttüğü çöküşü kavrayamaz, çöküş belirtilerini iktidarın şahikasını müjdeleyen “gerçekler” diye selamlarlar. Yazının devamını oku »

DTK Eşbaşkanı ve Van vekili Aysel Tuğluk’un 11 Temmuz tarihli Özgür Gündem’de çıkan yazısını yayınlıyoruz,

Ya Eşit, Özgür Birliktelik Ya Da…

Mevcut çözümsüzlük ortamı sürdürülürse, teslimiyet ve onursuzluk dayatılacaksa, tekçi-otoriter ulus-devlet zihniyeti ve uygulamalarıyla halklarımızın özgür ve eşit yaşamı engellenecekse, açıkça söylüyoruz ki, bu koşullarda birlikte yaşamak sorgulanır hale gelecektir. Artık yeter! Ya eşit, özgür ve birlikte yaşam ya da bu ‘zoraki birlikteliğe’ son veren özgür bir karar!.. Yazının devamını oku »

Etiketler: , ,

Hatip Dicle’nin, kendisi gibi cezaevinde olan gazeteci Ramazan Debe’ye verdiği ve Özgür Gündem’de yayınlanan ropörtajı:

Siyasi soykırım operasyonları kapsamında tutuklu bulunan Hatip Dicle, ‘yeni anayasa’ çalışmaları ve Kürtlerin taleplerini değerlendirdi: ‘Özerk Kürdistan statüsü anayasal güvenceye kavuşmalı’

“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı” üst kimliğinde birleşen demokratik bir anlayış sergilemeli. Siyasi-idari yapı, adem-i merkezi bir anlayışıyla, “Demokratik Özerklik” projesi çerçevesinde, bölgelerin kendini yönettiği bir yapılanmaya kavuşturularak, ‘Özerk Kürdistan statüsü’, anayasal güvenceye alınmalıdır.” Yazının devamını oku »

Etiketler: ,

Topyekûn Savaşa Karşı Topyekûn Direniş Şiarıyla, BDP 2. Ekoloji ve Yerel Yönetimler Konferansımız Toplanmıştır.

Siyasi soykırım operasyonları sonucu aralarında 190 seçilmişin toplam 8 bini aşkın siyasi tutsağın olduğu böylesi bir süreçte konferansımızı yapmış bulunmaktayız. Yazının devamını oku »

Bölgemizin ve hatta belki de dünyanın en önemli sorunu, Kürt sorunu. Zira coğrafi olarak dört ulus-devletin topraklarına dağılmış bir habitusu paylaşan Kürtler, yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla dünyadaki en büyük devletsiz halk konumunda. Yazının devamını oku »

Etiketler:

Reklamlar