Barış ve Demokrasi Partisi

Archive for Haziran 2013

logo.cvt.2

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ  ANAYASA ÖNERİSİ

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ÖNERİSİ

BAŞLANGIÇ

Biz Türkiye Halkı,

Bütün bireylerin ve halkların, evrensel insan hak ve özgürlüklerine sahip olduğu inancını taşıyoruz. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin eşit olduğunu kabul ediyoruz. Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimlikler, kültürler, diller ve inançlar bu anayasanın güvencesi altındadır. Farklılıklarımızı,  toplumsal bütünlüğümüzün harcı olarak görüyoruz. Bütün eylemlerinde adaleti gözetmesini ve her durumda insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almasını devletin temel görevi sayıyoruz. Ebedi barış idealini taşıyan bireyler ve topluluklar olarak meşru müdafaa halleri dışında savaşı ve başka halkların özgürlüğüne karşı güç kullanmayı reddediyoruz.

İnsan onurunu, hukukun üstünlüğünü, özgürlüğü ve eşitliği esas alan, doğanın dengesini koruyarak doğayla uyumlu bir birlikteliği gözeten ve herkesin mutlu bir şekilde yaşamasını hedefleyen demokratik bir düzen kurmayı hedefliyoruz. Bu anayasayı da bu değerlere bağlılığımızın ve birlikte yaşama irademizin bir beratı olarak kabul ve teyit ediyoruz. Yazının devamını oku »

Reklamlar

25957-25957rt

Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden gelen kadınların uluslararası dayanışma ve ortak mücadelesini amaçlayan konferansımızın sonuç bildirgesi önümüzdeki döneme ışık tutacak bir yol haritası olması açısından tarihi bir öneme sahiptir. Baskı ve  sömürge rejimlerine, işgallere, neo liberal  politika ve ırkçılığa karşı çıkan 26 ülkeden 250 kadın, 31  Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında Amed’de  1. Ortadoğu Kadın Konferansı’nda biraraya geldik, deneyimlerimizi paylaştık.  Kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesinin yanı sıra bölgemizdeki siyasi gelişmeleri konuştuk, tartıştık.

Konferans delegasyonu olarak bizi buluşturan Demokratik Özgür Kadın Hareketi’ne teşekkür ediyoruz. Kadın özgürlük mücadelesinde devrimsel dönüşümler sağlayan Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği (KJB)’ni selamlıyoruz. Bu konferansı da Kürt kadınlarının mücadelesinin bir sonucu olarak görüyoruz. Yazının devamını oku »


Reklamlar