Barış ve Demokrasi Partisi

Archive for Nisan 2013

fft64_mf1417141İkinci Aşamada Reformlar Gerekli

Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın Berlin’de Reuters Haber Ajansı’na vermiş olduğu röportaj:

Çözüm için kritik aşama, ikinci aşamada reformlar gerekli

• Sonbahara kadar geri çekilme önemli ölçüde tamamlanabilir

• İki veya üç parti bir araya gelip geçiş anayasası yapabiliriz

BERLİN, 15 Nisan (Reuters) – BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, barış sürecinin ilk aşamasını oluşturacak PKK unsurlarının sınır dışına çekilmesinin, sonbahara kadar önemli ölçüde tamamlanabileceğini belirterek, sürecin ikinci aşamasının kritik önemde olacağını ve bu noktada anayasal ve yasal reformlarını yapılması gerektiğini söyledi.

Berlin ziyareti sırasında Reuters ile yaptığı söyleşide Demirtaş, çözüm süreci için üç aşamalı bir plandan söz edilebileceğini belirterek, geri çekilmenin bu planın birinci aşaması olduğunu, çekilme sorunsuz tamamlanırsa ikinci aşamaya sonbaharda geçilmesinin planlandığını kaydetti.

“İkinci aşamada anayasal ve yasal reformların yapılması gerekiyor” diyen Demirtaş, ikinci aşama da tamamlanırsa, üçüncü ve son aşamanın normalleşme aşaması yani tümüyle silahsızlanma ve demokratik siyasetin başladığı aşama olacağını kaydetti.

Demirtaş, “Çözüm için kritik aşama ikinci aşamadır. O sürede Türkiye’de demokrasi, Kürtlerin hakları için bazı adımları hükümetin atması gerekecek. Özellikle anayasada Kürtleri inkar eden yasal maddelerin değişmesi gerekecek Yazının devamını oku »

Reklamlar

314219_527377613956803_1413169680_n

TBMM Başkanlığı’na vermiş olduğumuz başlangıç, mali ve ekonomik hükümler, özel hükümler ve son hükümlerden oluşan anayasa taslak önerimiz:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ÖNERİSİ

 

BAŞLANGIÇ

Biz Türkiye Halkı,

Bütün bireylerin ve halkların, evrensel insan hak ve özgürlüklerine sahip olduğu inancını taşıyoruz. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin eşit olduğunu kabul ediyoruz. Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimlikler, kültürler, diller ve inançlar bu anayasanın güvencesi altındadır. Farklılıklarımızı, toplumsal bütünlüğümüzün harcı olarak görüyoruz. Bütün eylemlerinde adaleti gözetmesini ve her durumda insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almasını devletin temel görevi sayıyoruz. Ebedi barış idealini taşıyan bireyler ve topluluklar olarak meşru müdafaa halleri dışında savaşı ve başka halkların özgürlüğüne karşı güç kullanmayı reddediyoruz.

İnsan onurunu, hukukun üstünlüğünü, özgürlüğü ve eşitliği esas alan, doğanın dengesini koruyarak doğayla uyumlu bir birlikteliği gözeten ve herkesin mutlu bir şekilde yaşamasını hedefleyen demokratik bir düzen kurmayı hedefliyoruz. Bu anayasayı da bu değerlere bağlılığımızın ve birlikte yaşama irademizin bir beratı olarak kabul ve teyit ediyoruz.

BİRİNCİ KISIM

DEMOKRATİK DEVLET DÜZENİNİN ESASLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri

Madde 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

(2) Devlet; ideolojilere, dinlere, inançlara ve yaşam tarzlarına ilişkin çoğulculuğu tanır ve toplumun çoğulcu yapısı karşısında tarafsız kalır. Hiçbir ideoloji, din, inanç ve yaşam tarzı devlet tarafından himaye edilemez veya vesayet altına alınamaz.

(3) Devletin idari yapısı ademi merkezi sistem esasına göre düzenlenir Yazının devamını oku »


Reklamlar