Barış ve Demokrasi Partisi

AKP İktidarı Boyunca Sınırda Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanma Vakaları

Posted on: 14/08/2012

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

GENEL MERKEZİ

BASINA VE KAMUOYUNA

‘Yaşam mücadelesi veren çocukların kaçakçı ünvanı takılarak öldürülmeye devam edilmesi, hükümetin Roboskê katliamındaki tutumunun ısrarıdır. ‘

Son günlerde yargısız infaz vakalarıyla gündeme gelen güvenlik güçlerinin süregelen tutumlarını, tüm Türkiye toplumu gibi biz de kaygıyla izlemekteyiz. Gün geçmiyor ki, ülkenin herhangi bir bölgesinde bir polis, asker ve kontra saldırılarına tanıklık etmeyelim.

Bu cinayetlerin ve katliamların tüm çıplaklığıyla tezahür ettiği yerlerden biri de şüphesiz sınırlardır. Savunmasız bir şekilde, tüm gözlerden uzakta ekmek parası için mayınlı arsalardan geçerek can pahasına sınırı geçmeye çalışan insanlarımıza reva görülen ne yazık ki infazlar olmuştur.

AKP İktidarı döneminde gerek Partimizden, gerekse demokratik kamuoyundan sınırda meydana gelen yargısız infazlara karşı yükselen sesler ne yazık ki hiçbir karşılık bulmamıştır. Aksine hükümet yetkilileri öldürülenleri tüm kamuoyu önünde suçlayarak sorumluluklarını kapatarak öldürenleri alenen teşvik etmekten geri durmamıştır. Bu nedenle kendi vatandaşlarını para kazanmak için sınır boylarındaki mayınlı arsalardan geçmeye mahkum eden devlet bununla yetinmemiş, onları F-16 savaş uçaklarıyla bombalayarak katletmiştir. Roboskê’de katledilen 34 Kürt vatandaşın hesabını veremeyen Hükümet, sınırdaki ölümlere yine sessiz kalmaya ve sorumluları şefkatli kollarına almaya devam etmektedir.

Bir hafta önce Van’ın Çaldıran ilçesinde mazot kaçakçılığı için sınırı geçen 13 yaşındaki Veysi DEMİR, askerler tarafından öldürülerek, gelişigüzel bir şekilde gömülmüştür. Silah seslerinin ardından olay yerine giderek kan izlerini takip eden ailesi, oğullarının taşlar altında gizlenmiş cesediyle karşılaşmışlardır. Görgü tanıklarının beyanları, askerlere para vermeyi reddedip kaçmaya başlayan Veysi DEMİR’in askerler tarafından kafasından vurularak öldürüldüğü yönündedir.

Son olarak, 11.08.2012 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt’ta, sigara kaçakçısı dört kişi özel askerler ve korucular tarafından yakın mesafeden taranmışlardır. Bunlardan biri olan Mehmet Duman ise çok yakın mesafeden kafasına kurşun sıkılarak, katledilmek istenmiştir. Olaydan yara almadan kurtulan bir diğerinin anlatımına göre, sigaraları bir arabadan öteki arabaya naklederken, sadece 50 metre uzaklıkta bulunan özel askerler ve korucular tarafından kendilerine ateş açılmıştır.

Hükümet, tecavüzcü işkencecilerin Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atandığı, yargısız infazlar gerçekleştiren askerlerin görevlerine devam ettiği ülkemizde, yurttaşların yargısız bir şekilde infaz edilmesini de icraatlarıyla ve eylemleriyle kanıksanır hale getirmeye çalışmaktadır. BDP Merkezi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu olarak AKP İktidarı boyunca sınırda meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları hakkında yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz veri ve bilgileri kamuoyuyla paylaşarak tüm kesimleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet etmekteyiz. Yaptığımız araştırma da elde ettiğimiz verilerin sınırdaki tüm ölümleri kapsamadığını, bunlarda eksiklikler olduğunu, ölüm ve yaralanmaların daha fazla olduğunu tahmin ettiğimizi de belirtmek isteriz. Bu tespitlere göre, başta Van ve Hakkari sınırları olmak üzere, AKP Hükümeti döneminde öldürülen kişi sayısı 130’un üzerindedir.

Mavi Marmara Gemisi’nde öldürülen 9 Türkiye vatandaşı için İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesen Devlet, İran devleti ve kendi askerleri tarafından Türkiye-İran sınırında öldürülen yüzlerce Türkiye vatandaşının faillerinin tespitine ve cezalandırılmalarına yönelik hiçbir adım atmamayı nasıl açıklayacak, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yoksa bütün vatandaşlar eşit değil mi?     Bazı vatandaşların öldürülmesi Hükümet nezdinde olağan mıdır?

BDP MERKEZİ HUKUK VE İNSAN HAKLARINDAN SORUMLU

EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: Meral DANIŞ BEŞTAŞ

14 Ağustos 2012

HAKKARİ İRAN -IRAK SINIR BOYLARINDA PATLAYICI VE ATEŞLİ SİLAH SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM VE YARALANMA VAKALARI

Adı ve Soyadı  Sağlık Durumu Olay Yeri Yıl
Naim Arslan Ölü
Hediye Aslan Ölü  
Recep Tekin Ölü  
Aydın Bayhan Ölü  
Diyar Aslan Ölü  
Recep Tufan Ölü  
Necla Bilici Ölü  
Azime Uysal Ölü  
Gül Harıal Ölü  
Habip Arıcı Ölü  
Hami Arıcı Ölü  
Sevdin Kılıç Ölü  
Sadi Yavuz Ölü  
Şahin Şenlik Ölü  
Azad Seven Ölü  
Nazmi Kaya Ölü  
Cemil Kaya Ölü  
İsmail Ölmez Ölü  
Hacı Ediş Ölü  
Navzat Ediş Ölü  
İbrahim Ölmez Ölü  
Abdurahman Korkmaz Ölü  
Delila Altay Ölü  
Şahsin Duman Ölü  
M.Salih Aslan Ölü  
Hasan Ayar Ölü  
Yasin Çetin Ölü  
Ali Sevniç Ölü  
Şerif Kesin Ölü  
Eyüp Korkmaz Ölü  
Mirari Dayan Ölü  
Cüney Keskin Ölü  
Ayhan Keskin Ölü  
Remziye Çetin Ölü  
Eşref Bargin Ölü  
Suat Oğru Ölü  
Asım Yavrutürk Ölü Van-Çaldıran
İslam Kesici Ölü Van-Özalp 2010
Sinan  Gümüş Ölü Van-Özalp 2010
Şehabettin Güler Ölü  
Eyüp Talayman Ölü Van-Özalp 2011
Vedat Çeri Ölü Van-Saray 2010
İsa İbrahimzade(14) Ölü Van 2010
Mehmet Keskin Ölü Van-Başkale
Cebrail Piraşani Ölü  
Ercan Uca Ölü  
Sami İçtenyılmaz Ölü  
Suat Baykara Ölü  
Nuri Tamboca Ölü  
Suat Uğur Ölü  
Adem Aygun(17) Ölü  
Ali Can Ölü  
Recep Dağgezen(15) Ölü Van-Özalp
Adil Parlakel Ölü Van-Özalp 2011
Mehmet Keskin Ölü  
Ömer Pay Ölü  
Suat Bayram Ölü  
Feride İsamderi Ölü  
Baki Karagüle Ölü  
Metin Güngör Ölü  
Adem Avul Ölü  
İsmet Oktay Ölü  
Muzaffer İsazade Ölü  
Ersin Karabulut Ölü  
Cihan İlik Ölü  
Mehmet Yekebaş Ölü  
Günay Işıkay Ölü   2009
Behzat Çekemik Ölü   2009
Necdet Dağdelen Ölü   2009
İlter Salan Ölü   2009
Yavuz Karabulut Ölü   2009
Muhammer Kazanı Ölü   2009
Şaban Kaçak Ölü   2009
Ferit Büyükdağ Ölü   2009
Yavuz Öndağ Ölü   2009
Cezmi Önler Ölü   2009
DoğanDurdu Ölü Özalp 2009
Yakup Işık Ölü   2009
Serkan Durdu Ölü  
Şahabettin Karalıoğlu Ölü   2009
Murat Eskinyer Ölü   2010
M.Nuri Tançoban Ölü Van-Çaldıran 2010
Erol Uğur(15) Ölü Van 2010
Ercan Uca Ölü  
Sami İçtenyılmaz Ölü  
Suat Baykaya (15) Ölü  
Kemal Korkmaz Ölü  
Reşat Karahançer Ölü Van -Saray 2012
Ejder Demir Ölü  
Cemil Demirbacak Ölü  
Haşim Yalav Ölü  
Nazmi Güler Ölü  
Suat Bakara Ölü Van -Özalp 2011
Şerafettin Güleryüz(26) Ölü Van-Saray
Bedran Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Erkan Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Şıvan Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Muhammet Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Bilal Encü (20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Aslan Encü (17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Adem And(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Savaş Encü (14) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Orhan Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Celal Encü(15) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Fadıl encü (20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Mahsun Encü (15) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Şervan Encü(17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Cemal Encü(17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Cihan Encü(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Vedat Encü(17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Serhat Encü (17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Salih Encü(18) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Özcan Uysal (18) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Hüseyin Encü(20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Nevzat Encü(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Hamza Encü (20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
M.Ali Tosun(24) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Selam Encü(22) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Zeydan Encü(15) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Yüksel Ürek (16) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Salih Ürek(20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Nadir Alma(25) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Seyithan Encü(21) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Şirvan Encü(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Hüsnü Encü(20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Osman Kaplan (21) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Selahattin Encü(16) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Selim Encü(38) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Veysi Demir(15) Ölü Van-Çaldıran 2012
Şehabettin Koçak Ölü Kurudere Sınır Karakolu 2009
Çetin Tufan Yaralı  
Hamit Tufan Yaralı  
Halil Yılmaz Yaralı  
İzzet Demir Yaralı  
Nazime Özel Yaralı  
İzzet Koşömaz Yaralı  
Emrullah Soydan Yaralı  
İsmet Çelik Yaralı  
Selahattin İzci Yaralı  
Ahmet Keski Yaralı  
Recep Çelik Yaralı  
Hacı Uçuş Yaralı  
Seven Uçuş Yaralı  
Şiyar Aslan Yaralı  
Şemsettin Taşar Yaralı  
Adil Tufan Yaralı  
Salih Çakmak Yaralı  
Reşit Seven Yaralı  
Abdi Duman Yaralı  
Mesut Yücel Yaralı  
Celal Seven Yaralı  
Ali Kara Yaralı  
Tahir Seven Yaralı  
Ali Kaya Yaralı  
Aziz Seven Yaralı  
İsmail Seven Yaralı  
Bahvettin Ediş Yaralı  
Ferzende Yiğit Yaralı  
Şeref Ecer Yaralı  
Salman Ediş Yaralı  
Halit Ediş Yaralı  
Bünyamin Ediş Yaralı  
Sabri Taş Yaralı  
Adil Ölmez Yaralı  
Salman Ölmez Yaralı  
Musa Alkan Yaralı  
Mehmet Alkan Yaralı  
Meryem Alkan Yaralı  
M. Ali Keskin Yaralı  
İsmail Seven Yaralı  
Gülcan Bayhan Yaralı  
Recep Çelik Yaralı  
İdris Uçuş Yaralı  
Sevcan Uçuş Yaralı  
Faris Çetinkaya Yaralı  
Ahmet Yıldız Yaralı  
Cuma Tek Yaralı  
Şükrü Soylu Yaralı  
Selim Koşar Yaralı  
Arif Kılıç Yaralı  
Adil Duman Yaralı  
Nezir Yücel Yaralı  
Mustafa Güneş Yaralı  
Meryem Taş Yaralı  
Fehime Keskin Yaralı  
Naciye Kaya Yaralı  
Ömer Koç Yaralı  
Çelebi Seven Yaralı  
Halil Çetin Yaralı  
Muammer Budakneyoğlu Yaralı  
Nazmi Çakır Yaralı  
Taner Kurucan Yaralı  
Nasır Hüseyin Sarma Yaralı  
Volkan Baygin Yaralı  
Ercan Uğur(26) Yaralı  
Osman Çetinkaya Yaralı  
Vahdettin Sancar Yaralı  
Polat Sancak Yaralı Van-Özalp 2010
Ekrem Sancar Yaralı  
Cevat Akacani Yaralı  
Akif Yıldız Yaralı  
Zakir Turgut Yaralı  
Murat Özkaplan Yaralı  
Aydın Yeteltekçi Yaralı  
Yılmaz Ağaya Yaralı   2009
Sıddık Deniz Yaralı Van-Saray 2009
Seyithan Durdu Yaralı Van -Saray 2009
Eyüp Çiçek Yaralı   2009
Zafer Yeşil Öz Yaralı   2009
Cüneyt korkut Yaralı  
Dilaver Nam Yaralı  
Cuma Kaçak Yaralı  
Bektaş Kalkanlı Yaralı  
Nadır Salan Yaralı  
Harun Karabulut Yaralı  
Ecevit Çeri Yaralı  
Cafer Nam Yaralı  
Reis Erdenli Yaralı  
Volkan Yeşilgöz Yaralı  
Mehmet Beşir Kutpınar Yaralı   2009
Metin Kutpınar Yaralı   2009
Ercan Korkmaz Yaralı   2009
Murat Yıldırımçakar Yaralı   2009
Mehmet Kutpınar Yaralı   2009
Abdulgafur Demir Yaralı   2009
Yaşar Yavaş Yaralı Van-Özalp 2009
Bilal Yakan Yaralı   2004
Davut Korkut Yaralı   2004
Erkan Çetin Yaralı   2009
Zikri Kef Yaralı   2010
Osman Keskinkaya Yaralı  
Fahrettin Sancak Yaralı Van-Özalp 2010
Ekrem Şahin(20) Yaralı Van-Başkale 2010
Volkan Bargin(17) Yaralı Van-Özalp 2010
Cumali Altun(18) Yaralı Van-Özalp 2010
Özcan Uğur(15) Yaralı Van-Özalp 2010
Naim Arslan Ölü
Hediye Aslan Ölü  
Recep Tekin Ölü  
Aydın Bayhan Ölü  
Diyar Aslan Ölü  
Recep Tufan Ölü  
Necla Bilici Ölü  
Azime Uysal Ölü  
Gül Harıal Ölü  
Habip Arıcı Ölü  
Hami Arıcı Ölü  
Sevdin Kılıç Ölü  
Sadi Yavuz Ölü  
Şahin Şenlik Ölü  
Azad Seven Ölü  
Nazmi Kaya Ölü  
Cemil Kaya Ölü  
İsmail Ölmez Ölü  
Hacı Ediş Ölü  
Navzat Ediş Ölü  
İbrahim Ölmez Ölü  
Abdurahman Korkmaz Ölü  
Delila Altay Ölü  
Şahsin Duman Ölü  
M.Salih Aslan Ölü  
Hasan Ayar Ölü  
Yasin Çetin Ölü  
Ali Sevniç Ölü  
Şerif Kesin Ölü  
Eyüp Korkmaz Ölü  
Mirari Dayan Ölü  
Cüney Keskin Ölü  
Ayhan Keskin Ölü  
Remziye Çetin Ölü  
Eşref Bargin Ölü  
Suat Oğru Ölü  
Asım Yavrutürk Ölü Van-Çaldıran
İslam Kesici Ölü Van-Özalp 2010
Sinan  Gümüş Ölü Van-Özalp 2010
Şehabettin Güler Ölü  
Eyüp Talayman Ölü Van-Özalp 2011
Vedat Çeri Ölü Van-Saray 2010
İsa İbrahimzade(14) Ölü Van 2010
Mehmet Keskin Ölü Van-Başkale
Cebrail Piraşani Ölü  
Ercan Uca Ölü  
Sami İçtenyılmaz Ölü  
Suat Baykara Ölü  
Nuri Tamboca Ölü  
Suat Uğur Ölü  
Adem Aygun(17) Ölü  
Ali Can Ölü  
Recep Dağgezen(15) Ölü Van-Özalp
Adil Parlakel Ölü Van-Özalp 2011
Mehmet Keskin Ölü  
Ömer Pay Ölü  
Suat Bayram Ölü  
Feride İsamderi Ölü  
Baki Karagüle Ölü  
Metin Güngör Ölü  
Adem Avul Ölü  
İsmet Oktay Ölü  
Muzaffer İsazade Ölü  
Ersin Karabulut Ölü  
Cihan İlik Ölü  
Mehmet Yekebaş Ölü  
Günay Işıkay Ölü   2009
Behzat Çekemik Ölü   2009
Necdet Dağdelen Ölü   2009
İlter Salan Ölü   2009
Yavuz Karabulut Ölü   2009
Muhammer Kazanı Ölü   2009
Şaban Kaçak Ölü   2009
Ferit Büyükdağ Ölü   2009
Yavuz Öndağ Ölü   2009
Cezmi Önler Ölü   2009
DoğanDurdu Ölü Özalp 2009
Yakup Işık Ölü   2009
Serkan Durdu Ölü  
Şahabettin Karalıoğlu Ölü   2009
Murat Eskinyer Ölü   2010
M.Nuri Tançoban Ölü Van-Çaldıran 2010
Erol Uğur(15) Ölü Van 2010
Ercan Uca Ölü  
Sami İçtenyılmaz Ölü  
Suat Baykaya (15) Ölü  
Kemal Korkmaz Ölü  
Reşat Karahançer Ölü Van -Saray 2012
Ejder Demir Ölü  
Cemil Demirbacak Ölü  
Haşim Yalav Ölü  
Nazmi Güler Ölü  
Suat Bakara Ölü Van -Özalp 2011
Şerafettin Güleryüz(26) Ölü Van-Saray
Bedran Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Erkan Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Şıvan Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Muhammet Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Bilal Encü (20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Aslan Encü (17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Adem And(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Savaş Encü (14) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Orhan Encü(13) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Celal Encü(15) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Fadıl encü (20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Mahsun Encü (15) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Şervan Encü(17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Cemal Encü(17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Cihan Encü(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Vedat Encü(17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Serhat Encü (17) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Salih Encü(18) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Özcan Uysal (18) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Hüseyin Encü(20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Nevzat Encü(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Hamza Encü (20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
M.Ali Tosun(24) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Selam Encü(22) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Zeydan Encü(15) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Yüksel Ürek (16) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Salih Ürek(20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Nadir Alma(25) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Seyithan Encü(21) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Şirvan Encü(19) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Hüsnü Encü(20) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Osman Kaplan (21) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Selahattin Encü(16) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Selim Encü(38) Ölü Şırnak -Uludere 2011
Veysi Demir(15) Ölü Van-Çaldıran 2012
Şehabettin Koçak Ölü Kurudere Sınır Karakolu 2009
Çetin Tufan Yaralı  
Hamit Tufan Yaralı  
Halil Yılmaz Yaralı  
İzzet Demir Yaralı  
Nazime Özel Yaralı  
İzzet Koşömaz Yaralı  
Emrullah Soydan Yaralı  
İsmet Çelik Yaralı  
Selahattin İzci Yaralı  
Ahmet Keski Yaralı  
Recep Çelik Yaralı  
Hacı Uçuş Yaralı  
Seven Uçuş Yaralı  
Şiyar Aslan Yaralı  
Şemsettin Taşar Yaralı  
Adil Tufan Yaralı  
Salih Çakmak Yaralı  
Reşit Seven Yaralı  
Abdi Duman Yaralı  
Mesut Yücel Yaralı  
Celal Seven Yaralı  
Ali Kara Yaralı  
Tahir Seven Yaralı  
Ali Kaya Yaralı  
Aziz Seven Yaralı  
İsmail Seven Yaralı  
Bahvettin Ediş Yaralı  
Ferzende Yiğit Yaralı  
Şeref Ecer Yaralı  
Salman Ediş Yaralı  
Halit Ediş Yaralı  
Bünyamin Ediş Yaralı  
Sabri Taş Yaralı  
Adil Ölmez Yaralı  
Salman Ölmez Yaralı  
Musa Alkan Yaralı  
Mehmet Alkan Yaralı  
Meryem Alkan Yaralı  
M. Ali Keskin Yaralı  
İsmail Seven Yaralı  
Gülcan Bayhan Yaralı  
Recep Çelik Yaralı  
İdris Uçuş Yaralı  
Sevcan Uçuş Yaralı  
Faris Çetinkaya Yaralı  
Ahmet Yıldız Yaralı  
Cuma Tek Yaralı  
Şükrü Soylu Yaralı  
Selim Koşar Yaralı  
Arif Kılıç Yaralı  
Adil Duman Yaralı  
Nezir Yücel Yaralı  
Mustafa Güneş Yaralı  
Meryem Taş Yaralı  
Fehime Keskin Yaralı  
Naciye Kaya Yaralı  
Ömer Koç Yaralı  
Çelebi Seven Yaralı  
Halil Çetin Yaralı  
Muammer Budakneyoğlu Yaralı  
Nazmi Çakır Yaralı  
Taner Kurucan Yaralı  
Nasır Hüseyin Sarma Yaralı  
Volkan Baygin Yaralı  
Ercan Uğur(26) Yaralı  
Osman Çetinkaya Yaralı  
Vahdettin Sancar Yaralı  
Polat Sancak Yaralı Van-Özalp 2010
Ekrem Sancar Yaralı  
Cevat Akacani Yaralı  
Akif Yıldız Yaralı  
Zakir Turgut Yaralı  
Murat Özkaplan Yaralı  
Aydın Yeteltekçi Yaralı  
Yılmaz Ağaya Yaralı   2009
Sıddık Deniz Yaralı Van-Saray 2009
Seyithan Durdu Yaralı Van -Saray 2009
Eyüp Çiçek Yaralı   2009
Zafer Yeşil Öz Yaralı   2009
Cüneyt korkut Yaralı  
Dilaver Nam Yaralı  
Cuma Kaçak Yaralı  
Bektaş Kalkanlı Yaralı  
Nadır Salan Yaralı  
Harun Karabulut Yaralı  
Ecevit Çeri Yaralı  
Cafer Nam Yaralı  
Reis Erdenli Yaralı  
Volkan Yeşilgöz Yaralı  
Mehmet Beşir Kutpınar Yaralı   2009
Metin Kutpınar Yaralı   2009
Ercan Korkmaz Yaralı   2009
Murat Yıldırımçakar Yaralı   2009
Mehmet Kutpınar Yaralı   2009
Abdulgafur Demir Yaralı   2009
Yaşar Yavaş Yaralı Van-Özalp 2009
Bilal Yakan Yaralı   2004
Davut Korkut Yaralı   2004
Erkan Çetin Yaralı   2009
Zikri Kef Yaralı   2010
Osman Keskinkaya Yaralı  
Fahrettin Sancak Yaralı Van-Özalp 2010
Ekrem Şahin(20) Yaralı Van-Başkale 2010
Volkan Bargin(17) Yaralı Van-Özalp 2010
Cumali Altun(18) Yaralı Van-Özalp 2010
Özcan Uğur(15) Yaralı Van-Özalp 2010

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: