Barış ve Demokrasi Partisi

Yoksulların Elektrik, Su ve Yakıt Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması İçin Kanun Teklifi Verdik

Posted on: 05/04/2012

Yoksulların Elektrik, Su ve Yakıt Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması İçin Kanun Teklifi Verdik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Elektrik, Su, Doğalgaz ve Diğer Yakıt Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Pervin BULDAN Hasip KAPLAN
Iğdır Milletvekili Şırnak Milletvekili
BDP Grup Başkanvekili BDP Grup Başkanvekili

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ VE DİĞER YAKIT GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) İllerde ve ilçelerde kurulacak olan, valilik veya kaymakamlıkça belirlenen 4 üye, belediye tarafından belirlenen 2 üye, il özel idaresi tarafından belirlenen 1 üye ve ilgili il ve ilçelerde faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları tarafından belirlenen 2 üyeden oluşan toplam 9 üyeden müteşekkil Sosyal Haklar Kurulu’na yapılacak başvuru esnasında verilecek beyan doğrultusunda aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücret ve altında olan (harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak) hanelere ait elektrik, su, doğalgaz ve diğer yakıt giderlerinin her biri için brüt asgari ücret tutarının %10’una kadar olan kısmı her ay Hazine tarafından karşılanır. Söz konusu tutar, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine bu amaç doğrultusunda tahsis edilecek ödenekten karşılanır.
(2) Sosyal Haklar Kurulu tarafından durumun beyana aykırılığının tespiti durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre işlem yapılır.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1)Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE
Günümüz Türkiye’sinde uygulanan iktisadi ve sosyal politikalar sonucunda derinleşerek devam eden yoksulluk ve gelir uçurumu toplumsal adaleti yapısal olarak zedelemekte ve vatandaşların temel haklarını gasp etmektedir. Haneler için vazgeçilmez öneme haiz olan bu tüketim kalemleri, temel yaşamın sürdürülebilmesi için zaruri olup bunu karşılayamayan vatandaşların bu giderlerinin Devlet tarafından karşılanması sosyal devlet olmanın birincil koşuludur.

Bugün uygulanan asgari ücret politikasından enformal çalışma hayatına, ücretlilerin reel olarak sürekli düşen gelir düzeylerinden, toplumsal üretimin sadece belirli bir toplumsal tabakaya yönlendirilmesine kadar bütün bu uygulamalar, ülkemizdeki adaletsizliği her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Sayıları milyonları bulan yoksul, çalışan, emekli ve işsizlerin bugün karşı karşıya kaldıkları en temel sorunlardan biri, bu tür temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktır.

İktisadi politikalardan kaynaklı, dış istikrarsızlıklara karşı kırılgan hale getirilen Türkiye’de bugün artan enerji maliyetlerinin halka fatura edilmesi ile sosyal adaletsizlik daha da derinleştirilmektedir. Bugün toplumun büyük bir kesimini oluşturan ücretlilerin temel ücret düzeyleri büyük oranda yoksulluk sınırının altında olup söz konusu maliyetleri karşılayamamaktadır. Halkın reel gelir düzeyi bu faturaları üstlenemediği için eğitim, barınma, sağlık gibi alanlarda da oldukça ciddi problemlerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Tüm bu gerekçelerle, Anayasanın 2, 5 ve 41 inci maddelerince vatandaşlara tanınması gereken haklar doğrultusunda, temel yaşamın sürdürülebilirliği için hayati önem arz eden konutlarda kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ve diğer yakıt giderlerinin belli bir bölümünün devlet tarafından karşılanması amaçlanmaktadır. Doğalgaz bulunmayan yerlerde ise hane içinde kullanılan kömür vb. yakıt faturalarının belirtilen kısmının taraflara iadesi içerilmiştir.

Devlet tarafından söz konusu giderlerin karşılanacağı hanelerin tespit edilmesine ilişkin yetki il ve ilçelerde kurulacak Sosyal Haklar Kurulu’na verilmektedir. Söz konusu tutarların, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Maliye Bakanlığına tahsis edilecek ödeneğin Hazine Müsteşarlığına aktarılması suretiyle ödenmesi öngörülmüştür.

Reklamlar
Etiketler:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: