Barış ve Demokrasi Partisi

AKP Sömürü Çarkını Çevirmeye Devam Ediyor

Posted on: 28/04/2011

AKP hükümeti 8 yıllık iktidarı boyunca emekçiler şahsında uyguladığı politikalarla sömürüyü daha da derinleştirmiş, kamu iktisadi teşebbüslerini adeta yağmalamış Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri şahsında ise bölgesel ekonomik eşitsizlikleri daha da derinleştirerek sömürgeci mantığını tescil ettirmiştir. 2011 de de AKP’nin emek sömürüsü katlanarak devam edecek, halk, hakkı olan yatırım ve hizmetleri alamayacak.

AKP hükümetinin en başat icraatlarından biri olan esnek çalışma koşullarının artarak devam edeceği, 2011-2013 Orta Vadeli Ekonomik Plan (OVP) hükümet tarafından bir kez daha vurgulanmıştır. Özel sektörü temel büyüme alanı olarak belirleyen AKP hükümeti ucuz emeği özendirirken, sosyal koruma kanallarını günden güne daha da kapatıyor. Güvencesiz çalıştırılan yığınlar günden güne artarken, istihdamın yarısı kayıt dışı çalışıyor. OVP’de kamu açıklarının kapatılmasını, özel sektörün kaynaklarının arttırılmasının ön koşulu olarak gören AKP hükümeti, bu yolla kamu kesiminin ihtiyacı olan temel kamu harcamalarından keserek bu durumu özel sektör açısından bir kazanım haline getireceğini de açıkça ifade etmiştir. Bu noktada 2011 bütçesi de 2011- 2013 Orta Vadeli Ekonomik Plan çerçevesinde yapılmıştır.

Bu durumda ;

• Kamu yatırımları 2011-2013 döneminde daha da kısılacak, kamu işletmesi yerine eğitimden sağlığa, ulaşımdan kamunun üretmesi gereken diğer bir çok alana kadar özel sektör devreye konulacaktır. Oysa vatandaşların en temel hakları, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık ve ücretsiz ulaşım gibi temel hizmetlerdir.

• Özel sektörün hakim hale gelmesi en fazla emek sektörünü vuruyor. Bu durum önümüzdeki 3 yılda da artarak devam edecek. Taşeronlaşma ile iş güvencesi ortadan kalkarken, esnek üretim ilişkileriyle emek istenen oranda sömürülebilecektir.

1980 askeri darbesiyle başlayan sermayenin saldırıları AKP hükümetiyle birlikte derinleşiyor. Gerçek işsizliğin 6 milyon dolaylarında olduğu bilinen ülkemizde, AKP bu yüksek işsizliği halka karşı bir şantaj aracı olarak kullanmaya devam ediyor. İşsizlikle mücadelede kabul edilebilir bir politika üretmeyen AKP, işsiz yığınlara “ ya işsiz ve aç kalırsınız, ya da ülkedeki bütün alanların özel sektöre peşkeş çekilmesine göz yumar ve emeğinizi çok düşük ücretler karşılığı sermayeye sunarsınız” demektedir. 1980 darbesiyle emeğin üretimden aldığı pay yaklaşık yüzde 50 oranında gerilemişken, AKP ile bu süreç emekçiler açısından daha da katlanılmaz bir noktaya getirilmiştir.

BÖLGELER ARASI EŞİTSİZLİK 2011´DE DE GİDERİLMEYECEK…

Kürt İlleri Üretememeye Devam Edecek. En düşük milli gelir ve istihdam oranına sahip olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için negatif durumu giderici bir bütçe yapısı 2011 de de AKP tarafından yaratılmamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, ülke genelinde yaratılan ortak değerlerin çok az bir bölümünü alabilmiş, bir sermaye birikimi ve üretim alanı oluşturulamamıştır. Değer üretme potansiyeli hammadde ve insan kaynağı açısından yüksek olan bölge illeri teknoloji ve alt yapı yatırımlarının eksikliğinden kaynaklı, üretemez hale getirilmiştir. Tarımın ve hayvancığın tek umut kapısı olduğu bölge illerinde, son 10 yılda bu sektörlerinde tamamen bitme noktasına getirilmesi, halkın önüne tek seçenek olarak büyük metropollere göçü bırakmıştır. Halkın emeği buralarda ucuz emek olarak sermayeye peşkeş çekilmektedir. AKP teşviklerle göz boyamaya çalıştı ama tutmadı.

Topu sürekli özel sektöre atan AKP hükümeti çıkardığı teşvik yasalarıyla bu dengesizliği gidereceğini iddia etmiş, ancak bu da gerçekleşmemiştir. Tam aksine teşvikler sonucu bölgeler arası ekonomik uçurum daha da artmıştır. Son 10 yıllık teşvik yasalarında ülkenin en yoksulu olan bölge illerinin teşviklerden aldığı pay %5’leri geçememiştir.

Ancak AKP hükümeti kamu yatırımı yerine özel sektörü adres göstermeye devam ediyor. 2011 bütçesinde GAP yok. Bölgenin büyük bir umutla beklediği GAP yatırımları da AKP için tam bir seçim vaadine dönüştürülmüş durumda. Başbakanın 2012’de biteceğini vaad ettiği GAP için 2011 merkezi bütçesinde herhangi kayda değer bir yatırım söz konusu olmayıp GAPʼın kaderi yine bütçe dışı fonlara havale edilmiştir.

Enerji projelerinin tamamına yakını hayat bulan GAP’ta, halkın iş- aş bulmasının önünü açacak en temel proje olan sulama projelerin dörtte biri dahi tam olarak bitirilmemiştir. Bölgede üretilen elektrik enerjisi ise batı bölgelerinde kullanılmaktadır. Başbakanın GAP’ta 3 milyon 800 bin kişinin iş bulacağına ilişkin açıklamaları bugünün hesaplarıyla tam bir komedidir.

AKP 2011’de  eğitim ve sağlık bütçelerinde de sınıfta kaldı. Askere ve polise daha fazla bütçe ayırdı. AKP sermayeden yana, halk karşı tavrını her fırsatta vurgulamaya devam ediyor. Orta Vadeli Ekonomik Planlarda eğitimin özelleştirilmesini özendireceğini sürekli vurgulayan AKP, Türkiye’de kişi başına düşen eğitim harcamalarında OECD ülkelerinin gerisinde kaldığı gerçeğini ise görmezden gelmeye devam ediyor. AKP eğitim bütçesini arttırdığını iddia ederken son yapılan düzenlemelerle Türkiye’de kurulan üniversitelerin bütçelerinin milli eğitim bütçesine dahil edildiğini, kısmi artışın bundan  kaynaklandığını ise vurgulamaktan kaçınıyor. Ancak gayrisafi millî hâsıladaki eğitime ayrılan pay 2,74 gibi çok düşük bir oran. OECD ülkelerinde bu oran % 5.5, UNESCO ülkelerinde ise bu oran yüzde 6,3tür. Türkiye 2011 yılında da eğitime, bu ülkelerin yarısı kadar dahi bir bütçe ayırmamıştır. Sağlığa ayrılan bütçede de bu oran değişmedi 2011 bütçesinde 73 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin  sağlık bütçesi, toplam bütçenin ancak yüzde 6’sı kadar bir rakam ayrıldı. Buna karşılık emniyete ya da polis harcamalarına ayrılan bütçe de yüzde 6 düzeyinde olup sağlık bütçesine eş bir düzeydedir. Silahlı kuvvetlere ayrılan rakam ise toplam bütçenin % 5’i kadar olmuştur. Yani Türkiye’de 2011 bütçesinde asker ve polis harcamaları sağlık harcamalarının iki katı olarak belirlenmiştir. AKP’nin bu bütçesinin toplumsal meşruiyeti yoktur.

Çünkü: AKP hükümeti topladığı bütçeyi dağıtırken toplumsal kesimlerin büyük bir bölümünün görüşünü almamış, bürokratlar eliyle sermaye lehine bütçenin yeniden dağıtımını gerçekleştirmiştir. Bütçe oluşturulması ve dağıtılması aşamasına damga vuran ideolojik yaklaşım, hakim sermaye sınıfının ideolojik yaklaşımıdır. Bütün yükü alt gelir gruplarının ve yoksulların omzuna yıkan bu anlayış zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan bir anlayıştır. Sosyal adaletin günden güne yok olduğu günümüzde, toplumun bütün kesimlerinin katılımı nın sağlanacağı bir bütçe yapım ve paylaşım süreci bütçeyi meşru ve kabul edilir kılacaktır. Bütçenin görüşüldüğü komisyon ve genel kurul görüşmeleri sırasında, AKp’nin, muhalefetin önerilerini ve karşı çıkışlarını dikkate almayan tavrı, anti demokratik yaklaşımının da en net  ortaya çıktığı alandır.

Sonuç olarak; BDP halktan ve emekten yana tutumunu, bütün baskılara rağmen koruyup, bundan önceki bütçe görüşmelerinde olduğu gibi 2011 bütçesinde de emekten ve emekçiden yana muhalefetini sol cenahtan en etkili şekilde yapmaya devam edecektir.

BDP EKONOMİ SERVİSİ

Reklamlar

2 Yanıt to "AKP Sömürü Çarkını Çevirmeye Devam Ediyor"

YGS şifreli ve kopyalı sınavın iptali için tüm teşkilata iptal için idari dava açma sıresinin 24.5.2011 de son bulduğunun bildirlmesini önemle arz ederim.ücretisz hukuki yardım yapılacaktır.05393671063 akis halde insanlık hakkı olan eğitim hakkı yok edilen gençlerimizin hakları yok edilecektir.dava açan yok.

davacı:YGS-2011 sınavına giren aday:isim ,adresi TC.no.
davalı:ÖSYM,YGS,YÖK başkanlıkları
konu:Yasalara aykırı yapılan YGS-2011 sınavlarının iptali talebidir.
talep:davacı olduğum YGS-2011 sınavı yasalara,eşitlik ilkesine aykırı kolayca fark edilen ve kopya çekilen şifre ile her soru kitabı eşitliğe aykırı tanzim edilerek yapıldı.Ankara Ü.Eğitim fak.resmi raporu delilldir.Sınav kağıdım delildir.1.700.000 adayın soru kitapçiği delildir.uzman tarafsız bilirkişi incelmesi talep ederim.2.4.2011-5.5.2011 arası cumhuriyet,milliyet,radikal,sözcü,haber-türk gazeteleirndeki ihbar ve haberler,belgeler,raporlar delildirler ilgili basın savcılılklarından istenmeleri talep olunur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: